Znalecké posudky a oceňování

Informace o vzdělání a praxi

2009

Rozhodnutím Krajského soudu v Brně, Spr 733/2007, jsem byl podle ustanovení § 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ve smyslu pověření daného ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provádění zákona jmenován ZNALCEM v oboru :

-          Ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací motorová vozidla, stroje, zařízení a manipulační technika a věci movité
-          Strojírenství - odvětví strojírenství všeobecné se specializací hydraulické, tvářecí, obráběcí a manipulační stroje a zařízení, technický stav motorových vozidel

2007 – 2009

Dokončeno specializační studium technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně v oboru

-          Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací pro oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační techniky, oceňování spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností

-          Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, se specializací pro posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení

1992

Živnostenský list pro předmět podnikání – Konstrukční činnost ve strojírenství

IČO 181 34 955

1986

Dokončeno studium na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně, Katedra výrobních strojů a průmyslových robotů, obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode