Znalecké posudky a oceňování

CO JE PRÁVNÍ ÚKON

CO JE PRÁVNÍ ÚKON

 

Jak již bylo řečeno, je možné vypracovat znalecký posudek pouze v souvislosti s právním úkonem organizace, právnické a fyzické osoby nebo občana. Zákon ovšem neříká, že právní úkon musí být dokonán …

Pokud použijeme právnickou definici, potom

„ Právní úkon je projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují „

Přitom „ projev vůle „ musí být svobodný, vážný, srozumitelný, určitý a mít formu.

Definici tedy známe a teď stručný výčet toho, co si pod ní můžeme představit

 • ocenění pro jednání o koupi resp. prodeji movitého majetku
 • převod vlastnictví
 • dělení nebo vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • dělení bezpodílového vlastnictví manželů
 • zvýšení nebo snížení kapitálu
 • nepeněžité vklady do společností
 • dělení či slučování společností
 • likvidace firmy, skončení výroby
 • oceňování pro správce konkurzní podstaty
 • oceňování majetku firem i občanů
 • ocenění pro dražby a exekuce
 • stanovení výše majetkové újmy
 • pokus o smír v řízení před soudem
 • dědické řízení
 • reklamace
 • úvěrové řízení
 • uzavírání pojistných smluv
 • oceňování pro účely řízení o bankrotu a vyrovnání
 • oceňování pro leasingové společnosti
 • ocenění pro vznik zástavního práva
 • občanskoprávní řízení
 • trestní řízení
 • a další

Pokud chcete řešit a vyřešit svůj problém, jsem Vám plně k dispozici. Nejen při vypracování posudku, ale také při doporučení vhodné advokátní kanceláře.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode