Znalecké posudky a oceňování

Ekonomika – ceny a odhady věcí movitých

Ekonomika – ceny a odhady věcí movitých

Oceňování výrobních strojů - tvářecích, obráběcích, jednoúčelovéch, speciálních …

Oceňování hydraulických strojů a zařízení  –  hydraulických agregátů,  pohonů,  bloků,  válců , rozvodů …

Oceňování výrobních linek včetně mechanizací

Oceňování nástrojů

Oceňování souboru zásob

Oceňování motorových vozidel

Oceňování vozidel se speciálními nástavbami

Oceňování obytných vozidel a karavanů

Oceňování movitého majetku

Vybavení dílen a výrobních provozů

Vybavení kanceláří

Vybavení chat, chalup, rekreačních zařízení

Vybavení restaurací, kuchyní a ostatních provozů

Vybavení a zařízení domácností, domácích dílen

Spotřební elektronika

Sportovní potřeby

  

Jedná se tedy o služby spojené s právními úkony občanů nebo organizací, jako např.

·        ocenění pro jednání o koupi resp. prodeji movitého majetku

·        převod vlastnictví

·        dělení nebo vypořádání podílového spoluvlastnictví

·        dělení bezpodílového vlastnictví manželů

·        zvýšení nebo snížení kapitálu

·        nepeněžité vklady do společností

·        dělení či slučování společností

·        likvidace firmy, skončení výroby

·        oceňování pro správce konkurzní podstaty

·        oceňování majetku firem i občanů

·        ocenění pro dražby a exekuce

·        stanovení výše majetkové újmy

·        pokus o smír v řízení před soudem

·        dědické řízení

·        reklamace

·        úvěrové řízení

·        uzavírání pojistných smluv

·        oceňování pro účely řízení o bankrotu a vyrovnání

·        oceňování pro leasingové společnosti

·        ocenění pro vznik zástavního práva

·        občanskoprávní řízení

·        trestní řízení

·        a další

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode