Znalecké posudky a oceňování

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Jezuitská 4
660 55 Brno
Tel: +420 542 512 111
Fax: +420 542 512 227

Email: TiskovyMluvci@nsz.brn.justice.cz

https://www.nsz.cz

Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.
Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.
Ústava České republiky, čl. 80
Nejvyšší státní zastupitelství je vrcholným orgánem soustavy státního zastupitelství. V jeho čele stojí nejvyšší státní zástupce, kterého zastupují dva náměstci. Nejvyšší státní zastupitelství sídlí v Brně.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode