Znalecké posudky a oceňování

ZNALEC VERSUS EXPERT

ZNALEC VERSUS EXPERT

 

KDO JE ZNALEC A KDO EXPERT ?  Především to nejsou lidi, kteří všemu rozumí a všechno ví !!! Mnohdy je tomu právě naopak - čím víc toho ví, tím častěji se diví, proč daná věc nefunguje, nebo se naopak diví, jak je možné, že funguje :-) .Ale teď vážně. Rozdílné pojmenování je důležité z hlediska právního, resp. podle toho, zda je výsledek jejich práce ( Znalecký nebo Odborný posudek ) určen k právním úkonům nebo není. Z toho také plyne, zda jsou vázáni zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhláškou č. 37/1967 Sb. v aktuálním znění.

 

ZNALEC ( někdy v rozporu se zákonem nazývaný soudní znalec ) vypracovává Znalecký posudek ( ať už o ceně nebo technickém stavu ) v souvislosti s PRÁVNÍM ÚKONEM ( co spadá pod právní úkon vysvětluji v dalším článku ), ať již v důsledku vykonaným nebo zamýšleným.

Znalec je jmenován v prvé řadě pro státní orgány ( soudy, státní zástupce, policii ), kterým pomáha řešit odborné otázky nutné k rozhodovací činnosti tak, že je přetlumočí do srozumitelné řeči i neodborníkům. Znalec musí být tedy vybaven nejen znalostmi svého oboru, ale musí také znát souvislosti, které se z právního hlediska k věci vztahují, potřeby orgánů činných v řízení a důsledky, jež jeho posudek v řízení bude mít. Při znaleckém posuzování v řízení před státními orgány nemusí znalec zkoumat, zda se jedná o právní úkon – jednoznačně se o znaleckou činnost jedná.

Znalec samozřejmě může vypracovávat posudky i pro organizace, právnické a fyzické osoby nebo občany. Aby se ale jednalo o Znalecké posudky, musí jít o posuzování v souvislosti s právním úkonem ( i proto je na druhé straně znaleckého posudku kolonka : Důvod vyžádání znaleckého posudku :-)  ).

( Poznámka pod čarou, ke které se vrátím v některém z dalších článků – je-li znalec ustanoven státními orgány, MUSÍ posudek vypracovat vždy ( jsou pouze dvě výjimky :-( kdy nemusí, resp. nesmí a i o nich nerozhoduje sám ) a v termínu, který mu orgán určí! Tady volba není. U organizací a občanů se může rozhodnout, zda posudek vypracuje nebo ho slušně odmítne.)

Teď již jistě tušíte, kdo je expert a co je jeho náplní práce.

EXPERT je odborník, jehož výsledkem práce je Odborný posudek, který je zpravidla určen subjektům, jimž je posuzovaná problematika blízká, lidem z jeho oboru nebo oborů návazných. Jedná se tedy o podávání posudků, které neslouží potřebám řízení před státními orgány ani nejsou v souvislosti s právními úkony organizací nebo občanů. Expertní činnost se řídí jinými předpisy, zejména zákoníkem práce, popř. občanským zákoníkem.

Nebude tedy znaleckou činností ve smyslu zákona např. posouzení vhodnosti projektového řešení výrobní linky, na jehož základě se organizace rozhodla linku koupit; bude-li se ale jednat o vady linky, kdy by mohlo následovat řízení u soudu, pak se o znaleckou činnost jednat bude.

 

Tteď již víte, zda po mně budete chtít vypracovat Znalecký nebo Odborný posudek. V obou případech jsem Vám plně k dispozici

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode