Znalecké posudky a oceňování

Užitečné odkazy

 

Výpis ze seznam znalců

https://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/0/6C573BC9EF540204C1257669006EC0BD?OpenDocument

Server českého soudnictví

https://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx

Krajský soud v Brně

https://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=16&j=26&k=310

Ministerstvo vnitra ČR

https://www.mvcr.cz/

Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb.

https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1967/sb14-67.pdf

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.

https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb054-97.pdf

Zákon o cenách č. 526/1990 Sb.

https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1990/sb086-90.pdf

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.

https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1964/sb19-64.pdf

Občanský soudní řád č.99/1963 Sb.

https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1963/sb56-63.pdf

Trestní zákon č. 140/1961 Sb.

https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1961/sb65-61.pdf

Trestní řád č. 141/1961 Sb.

https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1961/sb66-61.pdf

Obchodní zákoník 4. 513/1991 Sb.

https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1991/sb098-91.pdf

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode